Tổ Ngữ văn luôn tự hào là Tổ chuyên môn có sự phát triển ổn định, bền vững, có nhiều đóng góp trong hoạt động dạy - học cũng như trong các hoạt động phong trào khác của nhà trường.