Kế hoạch hoạt động tổ Sử - Địa - GDCD năm học 2019 - 2020

Tổ Sử - Địa - GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2019 - 2020

Trường THPT C Hải Hậu                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ: Sử- Địa- GDCD                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        ---------o0o---------

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

TỔ: Sử – Địa - GDCD

********

I. CĂN CỨ                                                                        

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Căn cứ công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

- Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

- Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/08/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020.

- Căn cứ công văn số 1106/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/219 của Sở GD&ĐT Nam Định về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020.

- Căn cứ vào các văn bản khác của cấp trên; Kế hoạch năm học 2019-2020 (KH số 01/THPTCHH); Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020 của trường THPT C Hải Hậu.

Tổ Sử – Địa – GDCD Trường THPT C Hải Hậu xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2019 - 2020 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

    1.  Những kết quả tổ chuyên môn đã đạt được trong năm học 2018-2019

      - Tổ đạt danh hiệu: Tổ lao động tiên tiến; Giấy khen của Giám đốc Sở.

      -  2 Gv đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đ/c Huê, đ/c The), 100 % Gv của tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

      - Kết quả thi HSG khối 12: môn Địa xếp thứ nhất toàn tỉnh (đ/c The phụ trách), môn Sử xếp thứ 17 toàn tỉnh (đ/c Huê phụ trách).

- Kết qủa thi THPT Quốc gia: môn Lịch sử xếp thứ 20/57,  Địa lý xếp thứ 16/57, GDCD xếp thứ 26/57 của tỉnh.

- Báo cáo chuyên đề cụm Hải Hậu môn Lịch sử đạt loại giỏi (đ/c Hiền).

      - Kết quả thi Olympic: môn Sử đạt 02 giải ba – 01 giải khuyến khích; môn Địa đạt 01 giải khuyến khích.

   2. Tình hình biên chế của tổ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Môn

1

Nguyễn Trung Thông

1968

Cử nhân

- Chủ tịch Công đoàn

- Dạy khối 10

Lịch sử

2

Nguyễn Diệu Hiền

1976

Thạc sĩ

- Phó chủ tịch Công đoàn; Thư ký Hội đồng giáo dục

- Dạy khối 10,12 & bồi dưỡng HSG 12

Lịch sử

3

Nguyễn Thị Huê

1982

Cử nhân

- Dạy khối 11, 12

- Chủ nhiệm lớp 12C2

Lịch sử

4

Phạm Thị Hằng

1976

Cử nhân

- Tổ trưởng, chủ nhiệm 10A10

- Dạy khối 10

Địa lí

5

Trần T. Minh The

1983

Cử nhân

- Dạy khối 12 & bồi dưỡng HSG 12

- Chủ nhiệm 12 C4

Địa lí

6

Phạm T. Thu Hiền

1982

Cử nhân

- Dạy khối 10, 11

- Chủ nhiệm 10A7

Địa lí

7

Lê Ánh Tuyết

1985

Cử nhân

- Dạy khối 11, 12

- Chủ nhiệm 12C8

Địa lí

8

Nguyễn Văn Định

1975

Cử nhân

- Dạy khối 10, 12

GDCD

9

Đỗ Thùy Vân

1979

Cử nhân

- Dạy khối 11, 12

GDCD

 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Điều chỉnh

 

 

8/2018

- Thảo luận quy chế chuyên môn

- Học chuyên môn theo kế hoạch của  Sở giáo dục .

- Xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm

- Triển khai chọn và dạy đội tuyển học sinh giỏi khối 12.

- Dạy theo TKB: Năm học 2019 – 2020 bắt đầu  từ 26/08/2019.

- Cả tổ

- GV theo phân công của BGH

- Các nhóm chuyên môn

- Đc: Hiền (s), The

 

- Cả tổ

 

 

 

 

 

 

9/2018

- Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên về chuyên môn

- Xây dựng, thông qua kế hoạch tổ, cá nhân

- Hoàn thành các loại sổ sách của cá nhân, tổ. Kiểm tra hồ sơ giáo viên đầu năm

-  Xây dựng kế hoạch tự chọn; kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học.

- Kiểm tra chuyên đề 01 GV: Đc Vân

- Chuyên đề họp tổ chuyên môn: Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (Dự giờ đc Vân)

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng/cá nhân

 

- Nhóm trưởng các nhóm

 

-Tổ trưởng

- Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

10/2018

- Phát động viết SKKN đổi mới phương pháp dạy học. Hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng thí nghiệm.

- Thống nhất nội dung ôn tập và kiểm tra giữa  học kỳ I

- Tăng cường bồi dưỡng HSG/ Thi HSG lần 1

- Kiểm tra chuyên đề 01 GV: đ/c Tuyết

- Chuyên đề họp tổ chuyên môn:

Đổi mới phương pháp soạn giảng (dự giờ đc Tuyết)

 Tổ trưởng

 

 

- Cả tổ

- Nhóm trưởng các nhóm bộ môn

- Đ/c: Hiền (s), The

 

- Tổ trưởng

- Cả tổ

 

 

 

 

 

 

11/2018

- Triển khai các công văn chỉ đạo của

cấp trên

- Đánh giá, rút kinh nghiệm về đề, kết quả khảo sát giữa học kỳ I

- Tăng cường dạy đội tuyển học sinh giỏi, dạy theo yêu cầu.

 

- Hội giảng chào mừng 20/11

 

- Chuyên đề họp tổ chuyên môn: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Tổ trưởng

 

- Nhóm trưởng các nhóm bộ môn

- Đ/c: Hiền (Đ), The, Hiền (S), Vân, Huê, Định, Tuyết

- Gv được Công đoàn trường phân công

- Tổ trưởng

 

 

 

 

12/2018

- Chuẩn bị cho hội thi giáo viên giỏi cấp

trường theo kế hoạch của nhà trường.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân theo định kỳ.

- Kiểm tra chuyên đề 1GV:  đ/c Huê

- Chuyên đề họp tổ chuyên môn: Chuyên đề Sử dụng thiết bị dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm (dự giờ đc Huê)

- Các nhóm trưởng

 

- Tổ trưởng

- Tổ trưởng

- Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

1/2019

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I theo đề của Sở và Trường

 

 

- Hoàn thành chương trình học kỳ I

- Nhận xét về đề, kết quả khảo sát học kỳ I

- Tăng cường dạy đội tuyển học sinh giỏi, dạy theo yêu cầu

 

- Thi thử HSG cấp trường lần 2

 

- Kiểm tra toàn diện 1 GV: đ/c Định

Họp tổ chuyên môn: Tổng kết đánh giá thi đua học kỳ I và rút kinh nghiệm, chuẩn bị phương hướng cho học kỳ II.

- Nhóm trưởng các môn thống nhất nội dung và ra đề  khối 12 (nếu Sở  không tổ chức thi)

- Cả tổ

- Tổ trưởng

- Đ/c: Hiền (Đ), The, Hiền (S), Huê, Vân, Định, Tuyết

- Đ/c: Hiền (S), The chuẩn bị đề

- Tổ trưởng

- Tổ trưởng

 

 

 

 

 

2/2019

- Tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm.

- Tăng cường dạy đội tuyển học sinh giỏi, dạy theo yêu cầu.

 

- Kiểm tra chuyên đề 01 Gv: đ/c Hằng  Sinh hoạt chuyên môn: SHCM theo hướng nghiên cứu bài học 

- Cả tổ

- Đ/c: The, Huê, Vân, Hiền (S), Hiền (Đ), Định, Tuyết

- Đ/c: Thọ

Cả tổ

 

 

 

 

 

3/2019

- Tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm.

- Tăng cường dạy đội tuyển học sinh giỏi (thi HSG cấp tỉnh ngày 20/03/2020), dạy theo yêu cầu.

- Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm.

- Đánh giá đề, kết quả khảo sát giữa học kỳ II

- Kiểm tra toàn diện 02 đc: đc Thông, đc Hiền(Đ); kiểm tra chuyên đề: đ/c The

- Sinh hoạt chuyên môn: Chuyên đề phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi cho đội tuyển HSG năm 2020-2021

- Cả tổ

- Đ/c: The, Hiền (S)

 

 

- Tổ trưởng

- Tổ trưởng

 

- Đ/c: Hằng, Hiền (S)

 

 - Nhóm trưởng các nhóm

 

 

 

 

 

 

4/2019

- Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên

- Tiếp tục hoạt động dạy học theo đúng tiến độ

- Lập kế hoạch ôn tập cuối năm, kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia. Ra đề thi thử THPT Quốc gia

- Kiểm tra chuyên đề 01 GV: đ/c Hiền(Sử)

Chuyên đề họp tổ CM : Dạy học theo chuyên đề (dự giờ đc Diệu Hiền)

- Tổ trưởng

 

- Cả tổ

 

- Nhóm trưởng các nhóm bộ môn

 

- Tổ trưởng

 

- Cả tổ

 

 

 

 

 

 

5/2019

- Lập kế hoạch ôn tập và kiểm tra  hs cuối năm

- Đánh giá công tác ra đề, công tác dạy cuối năm

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên cuối năm

- Đánh giá thi đua năm học 2019 -2020 (kết thúc năm học 23/05/2020)

- Tổng kết năm học theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ họp chuyên môn đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động trong năm học (Dạy học bộ môn, dạy học tích hợp, dạy học liên môn…).

- Cả tổ

 

-  Các nhóm chuyên môn

 

- Tổ trưởng

- Tổ trưởng

 

- Cả tổ

 

-Tổ trưởng/ Các nhóm trưởng CM

 

 

6/2019

- Ôn tập Thi THPT Quốc gia khối 12

 

 

- Đ/c: The, Huê, Hiền (S), Hiền (Đ), Vân, Định

 

 

                                                                  Tổ Sử - Địa - GDCD trường THPT C Hải Hậu

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 217
Tháng 09 : 192.764
Năm 2022 : 334.118