17:54 +07 Thứ ba, 11/12/2018
TRƯỜNG THPT C HẢI HẬU THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Danh mục chính

Quảng cáo

Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 258

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4412

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1369503

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo của BGH

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 21/07/2016 16:31
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 806/KH-SGDĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Nam Định, ngày 22 tháng 6 năm 2016
 
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học 2016-2017
 
 
 
 

Căn cứ Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017; Công văn số 247/NGCBQLCSGD-NG ngày 18/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2016-2017; Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên mầm non số 173/KH-BGDĐT ngày 30/3/2016; danh mục các lớp tập huấn năm 2016 của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, Sở GD&ĐT Nam Định ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 như sau:
          1. Mục tiêu: 
- Cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non, giáo viên trường phổ thông, giáo viên trung tâm GDTX (sau đây gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
2. Kế hoạch cụ thể
Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1);
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);
- Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).
Với nội dung 3, các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn giáo viên đăng ký các mô đun kiến thức theo hướng dẫn của Sở cho từng cấp học; tổ chức các lớp học tập trung để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng cho giáo viên.
Những giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học.
2.1. Giáo dục mầm non:
 
Nội dung bồi dưỡng
 
 Đối tượng bồi dưỡng
 
Thời lượng và hình thức học
 
 
Đánh giá kết quả
 
Thời gian
 
Số lượng học viên  
Đơn vị chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
 
 
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
Hiệu trưởng MN; Phòng GDĐT : 1 LĐ +1CV Học tập trung 14 tiết   Tháng 8/2016  
 290
Sở GD &ĐT
CBQL, GV các trường MN Học tập trung 14 tiết Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8/2016  8000 Phòng GD, Các trường MN
2. Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Hiệu trưởng MN; Phòng GDĐT: 1 LĐ +1CV
 
Học tập trung 16 tiết (12LT, 4TH)    
Tháng 8/2016
 
 
290
Sở GD &ĐT
 
Nội dung 2
Tập huấn: HD tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ NT; Giáo dục phát triển thẩm mỹ; GD các kỹ năng xã hội cần thiết  cho trẻ 5 tuổi. GV các trường MN - Học tập trung 20 tiết (15 LT, 5 TH)
- Tự học 10 tiết
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2016 8000 Các phòng GDĐT
 
 
Nội dung 3
   Các phòng GD-ĐT chỉ đạo giáo viên lựa chọn và đăng ký trong số 44 mô đun theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT phù hợp với công việc của mình và 6 modul dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, tiếp tục tập trung vào các vấn đề về:
   - Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
   - Tăng cường năng lực cho GV về tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
   - Tăng cường hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
   - Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên.
2.2. Giáo dục tiểu học:
Nội dung bồi dưỡng  
Đối tượng bồi dưỡng
 
Thời lượng và hình thức học
 
Thời gian học
Số lượng học viên Đơn vị đánh giá kết quả Đơn vị chủ trì
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
 
 1 LĐ + CV phụ trách TH;
HT trường TH
Học tập trung 7 tiết; Tự học 8 tiết. Tháng 8/2016 330   Sở GD &ĐT
 CBQL, GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 8 tiết. Tháng 9/2016 7490 Nhà trường đánh giá Các trường Tiểu học
2. Những điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng
 
CBQL Học tập trung 5 tiết; Tự học 10 tiết. Tháng 8/2016 330   Phòng GD&ĐT
GV các trường TH Học tập trung 5 tiết; Tự học 10 tiết. Tháng 8, 9/2016 7490 Nhà trường đánh giá Phòng GD&ĐT
Nội dung 2 1. Dạy học các môn theo định hướng tăng cường trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh GV cốt cán các Phòng GD&ĐT Học tập trung 21 tiết; Tháng 7, 8, 9/2016 180   Sở GD &ĐT
GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 8 tiết. Tháng 8,9, 10/2016 7490 Nhà trường đánh giá Phòng GD&ĐT
2. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt-CGD, Mĩ thuật – theo PP Đan Mạch; Dạy học theo Mô hình VNEN, PP Bàn tay nặn bột; Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam GV cốt cán các Phòng GD&ĐT Học tập trung 14 tiết; Tự học 7 tiết. Tháng 8, 9/2016 450   Sở GD &ĐT
GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 8 tiết. Tháng 9, 10/2016 7490 Nhà trường đánh giá Các Trường
Nội dung 3 Các phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học và giáo viên lựa chọn và đăng ký 4 trong số 45 mô đun theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo số tiết học BDTX theo nội dung 3
2.3. Giáo dục trung học
 
Nội dung bồi dưỡng
 
 Đối tượng bồi dưỡng
Thời lượng và hình thức học  
Thời gian học
Số lượng học viên Đơn vị đánh giá kết quả  
Đơn vị chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Hiệu trưởng  THPT, GĐ TTKT-TH-HN, Lãnh đạo các phòng GD Học tập trung 14 tiết Tháng 8/2016  
66
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV các trường THPT.
 
- LĐ, GV các trường THCS
Học tập trung 14 tiết Tháng 9/2016 3002
 
 
5471
Nhà trường đánh giá - Các trường THPT
- Phòng GDĐT
Tập huấn GVCC về kỹ thuật tổ chức dạy học theo nhóm và tổ chức SH chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh - THPT: mỗi trường 03 đại biểu.
- THCS: mỗi phòng 05 đại biểu
 Học tập trung 16 tiết  Tháng 8/2016 114
 
50
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV các trường THPT.
 
- LĐ, GV các trường THCS
Học tập trung 16 tiết tháng 9/2016 3002
 
 
 
5471
 
Nhà trường đánh giá
Các trường THPT
 
 
- Phòng GD
Tập huấn GVCC THPT về PP giảng dạy các môn học - THPT: mỗi trường 03 đại biểu.
 
 Học tập trung 20 tiết  Tháng 8/2016 114
 
 
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV các trường THPT.
 
 
Học tập trung 20 tiết tháng 9/2016 3002
 
 
 
 
 
Nhà trường đánh giá
Các trường THPT
 
 
 
 
Nội dung 2
Tập huấn công tác GVCN; công tác tư vấn tâm lý học sinh trung học; biện pháp kỷ luật tích cực học sinh - THPT: mỗi trường 03 đại biểu.
- THCS: mỗi phòng 05 đại biểu
 Học tập trung 30 tiết  Tháng 8/2016 114
 
50
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV các trường THPT.
 
- LĐ, GV các trường THCS
Học tập trung 30 tiết tháng 9/2016 3002
 
 
 
5471
 
Nhà trường đánh giá
Các trường THPT
 
 
- Phòng GD
Tập huấn các chuyên đề ôn thi THPT quốc gia (THPT) Mỗi trường THPT 02 giáo viên cốt cán/môn Học tập trung 30 tiết  Tháng 4/2017 114   Sở GD&ĐT
 Lãnh đạo và toàn bộ giáo viên của 08 môn/trường Học tập trung 30 tiết  Tháng 4/2017 3020   Trường THPT
Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (THCS) Mỗi phòng 05 đại biểu  Học tập trung 30 tiết  Tháng 8/2016  
50
  Sở GD&ĐT
 
LĐ, GV các trường THCS
Học tập trung 30 tiết tháng 9/2016  
 
5471
Nhà trường đánh giá  
Phòng GD
Tập huấn triển khai mô hình THM đối với lớp 7 - Phòng GDĐT: Lãnh đạo và toàn bộ chuyên viên tổ THCS;
- Lãnh đạo và toàn bộ giáo viên dạy lớp 7 của các trường đã đăng ký với Sở dạy học theo mô hình trường học mới.
 
Học tập trung 30 tiết
 
Tháng 8/2016
 
365
   
Sở GD&ĐT
4. Tập huấn các kiến thức GV hướng dẫn học sinh phương pháp tự học hiệu quả - THPT: mỗi trường 02 đại biểu.
- THCS: mỗi phòng 05 đại biểu
 Học tập trung 30 tiết  Tháng 8/2016 114
 
50
  Sở GD&ĐT
  - LĐ,GV các trường THPT.
 
- LĐ, GV các trường THCS
Học tập trung 30 tiết tháng 9/2016 3002
 
 
 
5471
 
Nhà trường đánh giá
Các trường THPT
 
 
- Phòng GD
 
Nội dung 3
- Các phòng GDĐT chỉ đạo giáo viên lựa chọn và đăng ký 4 trong số 41 mô đun theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, tập trung vào các mô đun về "Tăng cường năng lực dạy học", "Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học", "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học" và "Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm".
- Các trường THPT chỉ đạo giáo viên lựa chọn và đăng ký 4 trong số 41 mô đung theo thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, tập trung vào các mô đun về "Tăng cường năng lực dạy học", "Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học", "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học”, "Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm" và “Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
 
2.4. Giáo dục thường xuyên
 
Nội dung bồi dưỡng
 
 Đối tượng bồi dưỡng
Thời lượng và hình thức học
 
 
Thời gian
 
Số lượng học viên Đơn vị đánh giá kết quả  
Đơn vị chủ trì
 
 
 
 
 
Nội dung 1
 
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
GĐ TT GDTX;
Phòng GDĐT: 1 LĐ +1CV
- Học tập trung 5 tiết
- Tự học 5 tiết
Tháng 8/2016  
37
  Sở GD &ĐT
CBQL, GV các TT GDTX - Học tập trung 5 tiết
- Tự học 5 tiết
Tháng 8/2016   310 Nhà trường đánh giá Các trung tâm GDTX
2. Tập huấn về các tài liệu hướng dẫn dạy học GV các TT GDTX - Học tập trung 10 tiết
- Tự học 10 tiết
Tháng 9/2016 280 Nhà trường đánh giá Sở GD &ĐT
 
 
 
Nội dung 2
1. Bồi dưỡng GV dạy khối 10 về đổi mới PPDH, KTĐG GV cốt cán các môn khối 10 40 tiết Tháng 7/2016 9   Bộ GD&ĐT
GV khối 10 của các TTGDTX Học tập trung 30 tiết (15 LT, 15 TH)   85 Nhà trường đánh giá Sở GD &ĐT
 
2.Tập huấn giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh (GV khối 11 và khối 12)
GV cốt cán các TT GDTX Học tập trung 30 tiết (15 LT, 15 TH) Tháng 10/2016 34   Sở GD &ĐT
GV khối 11 và khối 12 của các TT GDTX Học tập trung 30 tiết (15 LT, 15 TH) Tháng 11/2016 200 Nhà trường đánh giá Các trung tâm GDTX
 
 
Nội dung 3
 Các trung tâm GDTX chỉ đạo giáo viên lựa chọn và đăng ký 4 trong số 36 mô đun theo Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, tập trung vào các mô đun thuộc các nhóm chuẩn nghề nghiệp sau:
- Nhóm I: Nâng cao năng lực hiểu biết về GDTX và đối tượng của GDTX
- Nhóm II: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập
- Nhóm X: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến  thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ 
- Nhóm XI: Nâng cao năng lực hỗ trợ của GV đối với TT HTCĐ
3. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX: Thực hiện nghiêm túc theo các điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT. Việc đánh giá kết quả phải đảm bảo khách quan, trung thực, làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.
4. Đối tượng được miễn BDTX:
Giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2016, 2017; giáo viên đi học dài hạn hoặc nghỉ chế độ trong năm học.
5. Địa điểm
- Các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức đặt tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định;
- Các lớp tập huấn do phòng GDĐT tổ chức đặt tại phòng GDĐT hoặc tại các trung tâm GDTX trên địa bàn (riêng với TP. Nam Định đặt tại Trung tâm GDTX Trần Phú);
- Lớp do các trường, trung tâm GDTX tổ chức đặt tại trường, trung tâm.
6. Tài liệu
          - Với nội dung 1 và nội dung 2: Sở GD&ĐT, các phòng GDĐT tổ chức cung ứng tài liệu cho các trường/trung tâm tại các lớp tập huấn; các trường/trung tâm tổ chức cung ứng tài liệu cho giáo viên.
- Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Sử dụng tài liệu đã được cung ứng trong năm học 2013-2014. Khuyến khích giáo viên sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.
7. Kinh phí
          Kinh phí BDTX thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 1225/SGDĐT ngày 29/10/2012, 1407/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở GD&ĐT và các quy định hiện hành.
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại đơn vị, các phòng GDĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch BDTX năm học và tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định.
8.2. Đưa việc thực hiện nhiệm vụ BDTX vào xét thi đua:
- Các trường, trung tâm GDTX đưa việc thực hiện nhiệm vụ BDTX vào xét thi đua cho GV;
- Các phòng GDĐT có tiêu chí xét thi đua về BDTX đối với các đơn vị trực thuộc;
- Sở GDĐT có tiêu chí xét thi đua về BDTX đối với các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.
8.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ BDTX: Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn lồng ghép thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ BDTX trong các đợt thanh tra, kiểm tra trong năm học.
8.4. Hồ sơ lưu trữ: Phụ lục 5.
8.5. Chế độ báo cáo:
- Các trường/trung tâm GDTX báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Kế hoạch BDTX của đơn vị kèm theo danh sách giáo viên tham gia BDTX, danh sách giáo viên đề nghị miễn BDTX; Báo cáo tổng kết công tác BDTX kèm theo bảng kết quả BDTX, danh sách giáo viên hoàn thành kế hoạch BDTX và thống kê số liệu BDTX;
- Các phòng GDĐT báo cáo Sở GD&ĐT và UBND cấp huyện: Kế hoạch BDTX của đơn vị, báo cáo tổng kết công tác BDTX.
Thời gian nộp từng loại báo cáo được ghi trong Phụ lục 1.
 Nhận báo cáo của các các phòng GDĐT và các trung tâm GDTX: đ/c Nguyễn Văn Thông - PTP GDCN&GDTX, hòm thư: thongnv.nd@gmail.com; nhận báo cáo của các trường THPT: đ/c Đỗ Anh Tuấn - PTP GDTrH, hòm thư: tuan.anhtuando.do@gmail.com ./.
 
Nơi nhận:
- Cục Nhà giáo và CBQLGD-BGD&ĐT (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Các đ/c PGĐ Sở (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; các phòng KHTC, TCCB, GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN&GDTX (để phối hợp chỉ đạo);
- Các phòng GDĐT, trường THPT, trung tâm GDTX (để thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDCN&TX.
  KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Anh Xô
 
 

 
PHỤ LỤC 1
 

MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BDTX
Năm học 2016-2017
TT Công việc Đơn vị, cá nhân thực hiện Thời gian
1 Xây dựng kế hoạch BDTX của Sở, báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; Sở GD&ĐT Trước 25/6/2016
2  Xây dựng kế hoạch BDTX của phòng GD-ĐT, báo cáo Sở GD&ĐT và UBND cấp huyện Các phòng GD-ĐT Trước 30/6/2016
3 - Xây dựng kế hoạch BDTX của trường/ trung tâm; lập DS giáo viên đề nghị được miễn BDTX năm học 2016-2017  (Phụ lục 2); báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp
- Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên các trường MN, PT và trung tâm GDTX
 
Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX
 
Trước 10/7/2016
4 Giáo viên lựa chọn các mô đun của nội dung 3, xây dựng kế hoạch (Phụ lục 3), báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường/trung tâm phê duyệt Giáo viên
 
Trước 05/8/2016
5 Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 08/8/2016
6 Xét duyệt các trường hợp được miễn BDTX cho giáo viên các đơn vị trực thuộc - Sở GD&ĐT
- Phòng GD-ĐT
Trước 08/8/2016
7  
Tổ chức BDTX, đánh giá kết quả
Sở GD&ĐT, các phòng GD-ĐT, các trường, trung tâm GDTX và giáo viên Từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017
8 Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 15/5/2017
9 Báo cáo kết quả BDTX năm học 2016-2017
của trường, trung tâm và của huyện/TP
- Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX
- Phòng GD-ĐT
- Trước 30/5/2017
- Trước 10/6/2017
10 Tổng kết công tác BDTX của các huyện/TP - Phòng GD-ĐT
 
- Đầu tháng 6/2017
11 Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên (Phụ lục 4) - Sở GD&ĐT
- Phòng GD-ĐT
Trước 30/7/2017
 

         
PHỤ LỤC 2

.......
...................................
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2016-2017
 
(Xếp theo môn dạy)
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Lý do miễn
1          
2          
3          
           
           
 
                                                                   ..........., ngày    tháng   năm 2016
NGƯỜI LẬP BẢNG                                   HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
PHỤ LỤC 3
(Của giáo viên)
 
(Giáo viên căn cứ kế hoạch BDTX năm học 2016-2017  của trường/trung tâm để xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường/trung tâm phê duyệt trước 25/7/2016)
 
          Họ và tên giáo viên: ...                                  Ngày tháng năm sinh: ...
          Tổ chuyên môn: ...                                       Năm vào ngành giáo dục: ...
          Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...
         
Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: ....
1. Mục tiêu: ...
 
2. Nôi dung:
a) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung:
...
- Hình thức, thời gian học:
...
b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung:
...
- Hình thức, thời gian học:
...
c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- Thời lượng: 60 tiết
- Nội dung:
.....
- Hình thức, thời gian học:
....
 
                                                                   ..........., ngày    tháng   năm 2016
TỔ TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
 
PHỤ LỤC 4
 

UBND HUYỆN............
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 
 

……….., ngày …… tháng…. năm 20…
 
 
GIẤY CHỨNG  NHẬN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN
 
Ông (Bà):.................................................................................................................
Giáo viên Trường......................................................................................................
ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 20… - 20…

 
Xếp loại:………………
 
 
 
Số:……/CN-PGDĐT TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 

HỒ SƠ LƯU TRỮ
PHỤ LỤC 5
1. Phòng GDĐT
Lưu trữ vô thời hạn:
1.1. Bảng kết quả BDTX của các trường trực thuộc;
1.2. Danh sách giáo viên được miễn BDTX.
Lưu trữ sau 01 năm:
1.3. Các văn bản chỉ đạo (còn hiệu lực) của cấp trên (các thông tư của Bộ; kế hoạch và hướng dẫn của Sở,..);
1.4. Kế hoạch BDTX của phòng;
1.5. Báo cáo tổng kết công tác BDTX;
1.6. Tài liệu phục vụ công tác BDTX.
 
2. Các trường, trung tâm GDTX
Lưu trữ vô thời hạn:
2.1. Bảng kết quả BDTX;
2.2. Danh sách giáo viên được miễn BDTX đã được cơ quan cấp trên phê duyệt;
Lưu trữ sau 01 năm:
2.3. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên (các thông tư của Bộ; kế hoạch và hướng dẫn của Sở/phòng GDĐT,..);
2.4. Kế hoạch BDTX của đơn vị;
2.5. Bảng đăng ký các môdun tự chọn của giáo viên;
2.6. BC tổng kết công tác BDTX;
2.7. Bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bản thu hoạch, báo cáo chuyên đề.. của giáo viên.
2.8. Tài liệu phục vụ công tác BDTX.
 
          3. Giáo viên
Lưu trữ vô thời hạn:
3.1. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX;
Lưu trữ sau 01 năm:
3.2.  Các văn bản chỉ đạo của cấp trên (kế hoạch BDTX của đơn vị, hướng dẫn của Sở/phòng GDĐT,..);
3.3. Kế hoạch BDTX của bản thân;
3.4. Sổ học tập chuyên môn, trong đó có ghi các chuyên đề được tập huấn, thể hiện việc tự bồi dưỡng nội dung 3;
3.5. Tài liệu phục vụ công tác BDTX.

PHỤ LỤC 6

.......
TRƯỜNG/TRUNG TÂM GDTX ....................
BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học ....
(Xếp theo môn dạy)
(DS này gồm tất cả giáo viên tham gia BDTX)
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Điểm BDTX  
ĐTB BDTX
 
Xếp loại
Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3
Môđun 1 Môđun 2 Môđun 3 Môđun 4 Trung bình
1                          
2                          
..                          
 
 
                                                                                                                                       ..........., ngày    tháng   năm ....
NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
 

 
PHỤ LỤC 7
 


.......
TRƯỜNG/TRUNG TÂM GDTX...................
DANH SÁCH GIÁO VIÊN
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học ....
(Xếp theo môn dạy)
(DS này chỉ gồm những giáo viên đã hoàn thành chương trình BDTX)
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Xếp loại
1          
2          
3          
           
 
                                                                                                                              ..........., ngày    tháng   năm ....
NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
 


 
THỐNG KÊ SÔ LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học ....
(Kèm theo Báo cáo số ... ngày.. tháng.. năm .... của ....)
 
Cấp học Tổng số CBGV Số CBGV tham gia BDTX Số CBGV được miễn BDTX Số CBGV hoàn thành kế hoạch Loại giỏi Loại khá Loại TB Số CBGV không hoàn thành kế hoạch  
Ghi chú
Mầm non                  
Tiểu học                  
THCS                  
Tổng cộng                  
 


 
THỐNG KÊ SÔ LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học ....
(Kèm theo Báo cáo số ... ngày.. tháng.. năm .... của ....)
 
Tổng số CBGV Số CBGV tham gia BDTX Số CBGV được miễn Số CBGV hoàn thành kế hoạch Loại giỏi Loại khá Loại TB Số CBGV không hoàn thành kế hoạch  
Ghi chú
                 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Văn Ban

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Nam ĐịnhGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT

Giới thiệu

Giới thiệu về huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

       Hải Hậu là huyện ven biển tỉnh Nam Định, hình thành cách đây hơn 5 thế kỷ, có tọa độ địa lý khoảng từ 20,00 đến 20,15 vĩ độ Bắc và 106,00 đến 106,21 kinh độ Đông. Phía Đông giáp huyện Giao Thủy. Từ Tây Bắc xuống Tây Nam huyện là sông Ninh Cơ, tiếp giáp với huyện Trực...